www.adzanagallery.sk

OCENENIA

ART OLYMPIA 2019, Tokio, Japonsko

International Open Art Competition

Čestné uznanie HONORABLE MENTION za obraz "Veľké pranie". 

Veľké pranie
Veľké pranie

VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Bratislava, Slovensko 

Krajská súťaž neprofesionálnych výtvarníkov, Národné osvetové centrum 

Cena a cena za kolekciu v kategórii "insita/naivné umenie" v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 za nasledovné obrazy: 

VÝSTAVY:

"Kouzelné obrázky", spoločná výstava nadácie Moravská krása, Havlíčkova vila, Břeclav, Česká republika (november 2022 - marec 2023)

"Na hrade maľované", Bratislavský hrad, Galéria Západná terasa, samostatná autroská výstava (júl 2022)

"Hudba v obrazech, obrazy v hudbě", Zámek Brtnice, Česká republika (jún - august 2022)

"Radostné okamžiky", Galerie Titánium, Brno, Česká republika (marec 2022)

"Radostné okamihy" z projektu NAIVA ART DIALOG, Kultúrne centrum Banská Štiavnica (jún 2022)

"NOSTALGIA", spoločná výstava naivného umenia, Galéria Ateliér HLAVINA, Bánovce nad Bebravou (december 2021)

"INSITA PRAHA", medzinárodná výstava naivného umění, art brut a outsider art, Česká republika (2021, 2022)

"NAIVA ART DIALOG", Galéria Poľského inštitútu, Bratislava (september 2021) 

"International salon of naive art", Sofia, Bulharsko (2021, 2022)

"Slovenské steny v Paríži", Francúzsko, samostatná autorská výstava (február - máj 2020)

"Woman recharged", Bratislava (MZVaEZ SR), samostatná autorská výstava (jún - august 2020)

"Salonul International de Arta Naiva Gheorghe Sturza", Botosani, Rumunsko (2020, 2021)

"4e Biennale d´Art Naive& Singulier", Chateau de Waroux, Belgicko (2020, 2021)

"From Lysice to Cagliari", Sardínia, medzinárodná spoločná výstava naivného umenia (2019)

"Naifs Premio Internazionale Varenna", Taliansko (2019, 2020, 2021, 2023)

Medzinárodná výstava naivného umenia, hrad Špilberk, Brno, Česká republika (2021) 

Medzinárodná výstava naivného umenia, zámok Lysice, Česká republika (2019, 2022)

"Srdcová záležitosť", Primaciálny palác, Bratislava, samostatná autorská výstava (apríl 2019)

"FIAN - Festival Internacional de Arte Naif", Guarabira, Brazilia (2019)

"Biennale Internationale d´ Arts Naif et Singulier", Saint-Junien, Francúzsko (2018)

"ART NAIF FESTIWAL", Katowice, Poľsko (2017, 2018, 2019, 2020)

"NAIVA BRATISLAVA", Primaciálny palác, Bratislava (2018, 2019, 2021, 2022, 2023) 

"INSITA HUMENNÉ", Vihorlatské múzeum v Humennom (2018)

Medzinárodná výstava naivného umenia, zámok Dobrohoř, Česká republika (2018)

Spoločná výstava s výtvarníčkou Annou Kolesárovou "POSOLSTVÁ", Primaciálny palác, Bratislava (2017)

Krajská výstava neprofesionálnych výtvarníkov "Výtvarné Spektrum", Bratislava (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018)

Celoštátna výstava neprofesionálnych výtvarníkov "Výtvarné Spektrum", Trenčiansky hrad (2014, 2015, 2016 a 2017)

www.adzanagallery.sk