OCENENIA

ART OLYMPIA 2019, Tokio, Japonsko

International Open Art Competition

Čestné uznanie HONORABLE MENTION za obraz "Veľké pranie". 

Veľké pranie
Veľké pranie

VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Bratislava, Slovensko 

Krajská súťaž neprofesionálnych výtvarníkov, Národné osvetové centrum 

Cena a cena za kolekciu v kategórii "insita/naivné umenie" v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 za nasledovné obrazy: 

VÝSTAVY:

"Slovenské steny v Paríži", Francúzsko, samostatná autorská výstava (2020)

"Woman recharged", Bratislava (MZVaEZ SR), samostatná autorská výstava (2020)

"Salonul International de Arta Naiva Gheorghe Sturza", Botosani, Rumunsko (2020)

"4e Biennale d´Art Naive& Singulier", Chateau de Waroux, Belgicko (2020)

"From Lysice to Cagliari", Sardínia, medzinárodná spoločná výstava naivného umenia (2019)

"49. Naifs Premio Internazionale Varenna", Taliansko (2019, 2020)

Medzinárodná výstava naivného umenia, zámok Lysice, Česká republika (2019)

"Srdcová záležitosť", Primaciálny palác, Bratislava, samostatná autorská výstava (2019)

"FIAN - Festival Internacional de Arte Naif", Guarabira, Brazilia (2019)

"Biennale Internationale d´ Arts Naif et Singulier", Saint-Junien, Francúzsko (2018)

"ART NAIF FESTIWAL", Katowice, Poľsko (2017, 2018, 2019, 2020)

"INSITA HUMENNÉ", Vihorlatské múzeum v Humennom (2018)

"NAIVA BRATISLAVA", Primaciálny palác, Bratislava (2018, 2019)

Medzinárodná výstava naivného umenia, zámok Dobrohoř, Česká republika (2018)

Spoločná výstava s výtvarníčkou Annou Kolesárovou "POSOLSTVÁ", Primaciálny palác, Bratislava (2017)

Krajská výstava neprofesionálnych výtvarníkov "Výtvarné Spektrum", Bratislava (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018)

Celoštátna výstava neprofesionálnych výtvarníkov "Výtvarné Spektrum", Trenčiansky hrad (2014, 2015, 2016 a 2017)