www.adzanagallery.sk

Kontakt


 

Adžana Modlitbová, Šalviová 30, 821 01 Bratislava

korešpondenčná adresa: 

Myslenická 36, 902 01 Pezinok

IČO: 53995457
DIČ: 1047158761

telefón: +421903230713 

e-mail:

adzana.modlitbova@gmail.com

obrazy@adzanagallery.sk


Facebook: Adžana gallery

Instagram: adzana gallery

www.adzanagallery.sk