www.adzanagallery.sk

OBRAZY V ZBIERKACH


Predstavy a sny o svete dobra, lásky a krásy, fascinácia ľudovými motívmi, tradičnými slovenskými krojmi a ornamentami, príbehy vymyslené aj pravdivé, ľudia blízki aj úplne neznámi. To všetko nájdete v mojich obrazoch. 

Niektoré už našli svoj nový domov v galériách a súkromných zbierkach:

  • Vihorlatské múzeum v Humennom, Slovensko
  • Naif Art Museum of the Municipality of Guarabira, Brazília
  • Salon of Naive and Intuitive Art, Belogradchik, Bulharsko
  • Súkromné zbierky - Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Írsko, Rumunsko, Taliansko, Fínsko a Kanada

www.adzanagallery.sk