www.adzanagallery.sk

Výstava naivnej tvorby v Brne

03.03.2022

V galérii BC TITANIUM v Brne (Nové Sady 25) sa začala unikátna výstava obrazov Jany Chroustovej, Dušana Chaloupky a Adžany Modlitbovej s názvom RADOSTNÉ OKAMŽIKY.

Ide o spoločné česko - slovenské kultúrne podujatie, ktoré pripravilo občianske združenie ART 40, o.z. (SR) v spolupráci s vystavujúcimi výtvarníkmi a Spolkem přátel naivního a amatérského umění (ČR). Výstava predstavuje naivné umenie ako stále živé spoločné kultúrne dedičstvo. Je zároveň odzrkadlením výborných vzťahov a spolupráce naivných umelcov a podporovateľov naivného umenia v obidvoch krajinách.

Motívom výstavy sú tri obrazy, v ktorých autori predstavujú svoje mesto. Vytvárajú pritom akúsi geografickú, historickú a osobnú skladačku. Na vernisáži sme mali možnosť spýtať sa priamo vystavujúcich výtvarníkov na voľbu motívu výstavy.

Foto z vernisáže: prvý zľava Dušan Chaloupka (vystavujúci výtvarník), tretia zľava Adžana Modlitbová (vystavujúca výtvarníčka), v strede Ladislav Pukl (predseda Spolku přátel naivního a amatérského umění, ČR), druhá zprava Jana Chroustová (vystavujúca výtvarníčka)

Jana Chroustová:

"Pro obraz Moje město Praha jsem vybrala ty motivy, které bych chtěla ukázat každému, kdo do Prahy zavítá, třeba poprvé a na chvilku. Na co my Pražané můžeme být hrdi, co k Praze neodbytně patří, a přitom je to krásné? Každý Pražan by odpověděl jinak. Já mám moc ráda Vyšehrad. Je to silné místo, turismem nezničené. Odtud prý věštila Libuše Praze velkou budoucnost. Ať to byla pravda, nebo ne, bylo po jejím. Kromě v pozadí načrtnutých pamětihodností Prahy - města věží, jako je Pražský Hrad, Malá Strana, Petřín, Karlův most, kdo hledá, ten najde na mém obrazu i střechu Národního divadla.

Kolesový parník a řeka Vltava - patří pro mě k Praze neodmyslitelně. Možná proto, že část mé rodiny pochází ze Štěchovic, kam jsme za mého dětství kolesovým parníkem často pendlovali. Císařská louka a její topoly (a Praha vůbec) byly inspirací pro Karla Hašlera. Malý přívoz, kterým můžete vyrazit z Podskalí právě na Císařskou louku, patří dodnes k zázrakům poezie současné Prahy.

Geniální tramvaje T3 považuji za pražskou ikonu. Moc ráda jimi jezdím. Jsou pro mě praktickým vynálezem číslo jedna, který využívám každodenně.

A v dáli, co to je na tom kopečku? Ten kopeček je ve skutečnosti trochu dál. V Tróji, kde je Zoo a v ní koně Převalští. Díky pečlivé práci chovatelů z pražské Zoo může být dnes tento koník opět navrácen do přírody své domoviny.

Tu spoustu nádherných moderních obrazů nebo barokních soch, ale i staveb, ulic, parků, hrajících divadel, které v Praze najdete, ty už se mi na obraz nevešly. A proč je taky malovat, přijeďte se na ně do Prahy podívat. Děti na mém obraze vpravo dole tu jsou taky na výletě, a jak to tak vypadá, zamíří pak do Brna."

Jana Chroustová: Moje město - Praha

Dušan Chaloupka k svoj obraz Brno popisuje:

"Obrazu nahoře vévodí hrad Špilberk. Ten byl v roce 1645 obléhán po 3 měsíce třicetitisícovou švédskou armádou. Dle pověsti mohla švédského generála Torstensona zabít jen skleněná kulička odlitá o půlnoci. Obránci Špilberku se dozvěděli, že se generál rozhodl dobýt Brno následujícího dne do poledne, a tak se rozhodli, že na katedrále Petrově odzvoní poledne již v 11 hod. Páter Středa tak učinil a od té doby se na Petrově zvoní poledne stále v 11 hod. Na novodobém orloji na Náměstí svobody můžete skleněnou kuličku denně v otvoru orloje v 11 hod. odchytit.

Symbolem Brna je loukoťové kolo a drak. Lednický kolář se v hospodě vsadil, že od slunce východu do slunce západu porazí strom, udělá kolo a dokutálí jej do 50 km vzdáleného Brna. Brněnský drak dle pověstí údajně ohrožoval obyvatele i dobytek v okolí Brna nebo dle jiné verze dovezen krokodýl tureckými vyjednavači králi Matyášovi II. Jak kolo, tak i drak jsou umístěni v chodbě Staré radnice´, která má tu zajímavost, že se kameník Pilgram, který proto, že radní mu nezaplatili smluvenou částku, udělal prostřední z fiál zahnutou.

V pravé části je kostel sv. Jakuba, Prý šlo o soutěž, který z kostelů bude mít vyšší věž. Jakub má 92 m a Petrov 84. Petrov s větším vlivem nechal kameníka vyhnat. Ten měl jen poslední přání a to dokončit poslední okno. Když bylo okno odhaleno, tak se objevil neslušný mužíček, který vystrkuje svůj nahý zadeček ke katedrále Sv.Petra a Pavla."

Dušan Chaloupka: Moje město - Brno

Hrad na kopci s nezameniteľnou podobou obráteného stolu nás prenesie do Bratislavy. V obrazoch Adžany Modlitbovej sa vyskytuje často.

"Áno, veľmi rada maľujem Bratislavský hrad, pre mňa je fascinujúci. Rada si vymýšľam príbehy, ktoré sa pod hradom, či na hrade odohrali. Už v 9. storočí bol významnou veľkomoravskou pevnosťou, v 11. storočí sa stal sídlom kráľovskej rodiny a od 16. storočia v ňom boli uložené uhorské korunovačné klenoty. Hrad bol obývaný až do roku 1809, kedy bol značne poškodený počas napoleonských vojen. Dielo skazy dokonal požiar v roku 1811. Vtedy zhorela jeho veľká časť vrátane okolitých budov, historické pramene spomínajú až 70 budov. Odvtedy bol hrad využívaný armádou ako stanovište delostrelcov, počas prvej a druhej svetovej vojny ako pozorovacie stanovisko s výhľadom na rieku Dunaj. S obnovou hradu sa začalo v 50-tych rokoch minulého storočia a práce na obhove celého areálu trvali až do 80-teych rokov minulého storočia. Súčasná podoba hradu vychádza z jeho slávneho tereziánskeho obdobia v druhej polovici 18. storočia. Bratislavský hrad je dnes národnou kultúrnou pamiatkou číslo 1. Hradný areál s prekrásnym výhľadom na historické centrum a rieku Dunaj je obľúbeným miestom obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy.

Stredná časť obrazu patrí rieke Dunaj a tvorí akúsi prirodzenú deliacu líniu obrazu. V dolnej časti je zobrazená časť prírodného kúpaliska "LIDO", ktoré vzniklo v roku 1928 na pravom brehu Dunaja. Súčasťou areálu bol aj bazén, sprchy, plátené kabínky na prezliekanie, pieskovisko pre deti, ihrisko a stolný tenis. Samozrejmosťou bolo aj občerstvenie. V roku 1944 bolo Lido poškodené pri bombardovaní Bratislavy, po skončení vojny však bolo opravené a využívalo sa až do začiatku 80-tych rokov minulého storočia. Plány na jeho obnovenie v 90-tych rokoch, žiaľ, neboli zrealizované. V súčasnosti je možné každé leto zažiť aspoň čiastočne atmosféru tohto kúpaliska na tzv. MAGIO pláži na nábreží Dunaja v blízkosti reštaurácie AU CAFÉ."

Adžana Modlitbová: Moje mesto - Bratislava

Okrem týchto obrazov bude možné samozrejme vidieť aj širší záber tvorby každého z autorov. Zobrazenie príbehov, tradícií a najmä radostných okamihov všedného dňa. 

V kontexte udalostí na Ukrajine si viac ako inokedy uvedomujeme aké vzácne sú chvíle radosti a že sloboda nie je samozrejmosť. 

Všetci traja vystavujúci výtvarníci stoja za UKRAJINOU. 

Celý výťažok z predaja troch obrazov, ktoré tvoria ústredný motív výstavy, triptych "MOJE MESTO: PRAHA - BRNO - BRATISLAVA" venujú na pomoc utečencom pred vojnou na Ukrajine. 

Odovzdanie finančného výťažku bude skutočne osobné, konkrétnym ľudom, ktorí museli opustiť svoju rodnú zem a hľadať útočisko za hranicami. Záštitu nad odovzdaním prevzali organizátori výstavy, Spolek přátel naivního a amatérskeho umění a ART 40. 

ĎAKUJEME za prejavený záujem a podporu. Veľmi si to vážime! 

Obrazy venované pre Ukrajinu
Obrazy venované pre Ukrajinu

Výstava je celá predajná a bude prístupná od 2. do 31. marca 2022.

Vstup na výstavu je bezplatný a Galéria BC TITANIUM je navyše otvorená NON STOP.

Srdečne všetkých pozývame!

Galerie TITANIUM
Galerie TITANIUM
www.adzanagallery.sk