www.adzanagallery.sk

TV Bratislava

11.02.2022

V Televízii Bratislava som dostala priestor porozprávať 

o naivnom umení a o výstave NAIVA BRATISLAVA.

Veľmi pekne ďakujem za pozvanie do relácie. Bolo to úžasné!

https://www.tvba.sk/ba-dnes/netradicna-vystava-v-bratislave-co-je-to-naivne-umenie-/

www.adzanagallery.sk