www.adzanagallery.sk

NA HRADE MAĽOVANÉ

14.07.2022

Aktuálne až do 27. júla 2022 prebieha na BRATISLAVSKOM HRADE 

v Galérii ZÁPADNÁ TERASA moja autorská výstava. 

Otvorená je každý deň od 13:30 h do 18:30 h.

SRDEČNE POZÝVAM!

www.adzanagallery.sk