www.adzanagallery.sk

DEDOVIZEŇ

18.01.2023

Ďakujem RTVS za krásnu reportáž o mne a mojej tvorbe.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17400/374286

www.adzanagallery.sk