www.adzanagallery.sk

Svadba v Starom Smokovci - obraz je rezervovaný

Maľba akrylom na plátne natiahnutá na drevenom tzv. blint ráme. Obraz je ošetrený damarovým lakom, ktorý zabezpečí svetelnú stálosť farieb a celkovú ochranu maľby.

Obraz je maľovaný aj z bočných strán, takže nie je nevyhnutné ho rámovať. Vhodná voľba rámu však môže umocniť dojem z obrazu.

Veľkosť: 70 cm (výška) x 100 cm (šírka)

600,00 €
www.adzanagallery.sk