www.adzanagallery.sk

MOJA TVORBA

Predstavy a sny o svete dobra, lásky a krásy, fascinácia ľudovými motívmi, tradičnými slovenskými krojmi a ornamentami, príbehy vymyslené aj pravdivé, ľudia blízki aj úplne neznámi. To všetko nájdete v mojich obrazoch. 

www.adzanagallery.sk