www.adzanagallery.sk

AKTUÁLNA TVORBA

Predstavy a sny o svete dobra, lásky a krásy, fascinácia ľudovými motívmi, tradičnými slovenskými krojmi a ornamentami, príbehy vymyslené aj pravdivé, ľudia blízki aj úplne neznámi. To všetko nájdete v mojich obrazoch. 

Ak sa chcete spýtať na dostupnosť niektorého z mojich obrázkov, môžete tak urobiť tu. Ďakujem.

www.adzanagallery.sk